توسعه فردی
توسعه فردی

جلسه صفرم_دوره فن بیان

یادداشت‌های هفته اول: در روز اول دوره فن بیان، یک ویدیو به نام جلسه صفرم دریافت کردم. در این جلسه، اهداف دوره به طور کامل

ادامه مطلب »
توسعه فردی

دوره 60 روزه فن بیان

 قسمت اول: مقدمه    می‌شود زنده بود ولی زندگی نکرد. می‌شود آسوده خاطر بود ولی شادی نکرد.  آیا زندگی، صرفن زنده بودن و نفس کشیدن

ادامه مطلب »
توسعه فردی

توسعه فردی با صفحات صبحگاهی

توسعه فردی، با صفحات صبحگاهی امروز صبح صفحات صبحگاهی‌ام را در فایلی از ورد نوشتم. می‌خواستم نوشته‌ام را در وب‌سایت منتشر کنم. چند ساعتی صبر

ادامه مطلب »