خاطرات یک کوهنورد
خاطرات یک کوهنورد

خاطرات یک‌کوهنورد(قسمت هفدهم)

ادامه‌ حرکات ورزشی: رسیدیم به حرکات مربوط به ناحیه‌ی کتف، شانه‌ها و مهره‌های اتصالی گردن به کمر از بالا شروع می‌کنیم؛ ابتدا می‌ایستیم هردودست مستقیم

ادامه مطلب »